^Na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Tanie przedszkole na Bemowie

 

 Opłata za: Wpisowe Czesne Dzienna stawka żywieniowa
Przedszkolaka  300 zł  450 zł  13 zł x ilość dni pobytu
Pierwsze dziecko  300 zł  450 zł  13 zł x ilość dni pobytu
Drugie dziecko  150 zł  400 zł   13 zł x ilość dni pobytu

Wpisowe  to jednorazowa bezzwrotna opłata, wpłacana przelewem na konto przedszkola.

Podstawowa kwota czesnego ( 450 zł ) obejmuje:

 • możliwość pobytu dziecka w godzinach 6:45 – 18:00
 • udział we wszystkich zajęciach dydaktycznych zgodnych z podstawą programową wychowania przedszkolnego,
 • warunki do wspierania osobowości dziecka poprzez organizowanie zajęć zabaw wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego;
 • opiekę pedagogiczną w tym terapeuty pedagogicznego;
 • zajęcia rytmiczno – umuzykalniające "Kraina Muzyki";
 • profilaktyka logopedyczna;
 • zajęcia z elementami integracji sensorycznej;
 • przesiewowe badania logopedyczne ( raz w roku);
 • zakup wszelkich niezbędnych materiałów i pomocy do zajęć ( artykuły piśmiennicze oraz wyprawkę plastyczną, pomoce edukacyjne - oprócz podręczników);
 • wydarzenia oraz prezenty z okazji m.in. „Dnia dziecka” i „Mikołaja”

 

Zajęcia dodatkowe - opłaty miesięczne w roku szkolnym 2017/2018:

 • język angielski ( 3x w tygodniu) - 35 zł
 • zajęcia taneczne ( 1x w tygodniu) - 16 zł
 • "Mali Przyrodnicy" -zajęcia przyrodnicze ( 1x w tygodniu/ 60 min) - 20 zł
 • "Mali Gimnastycy" - gimnastyka ogólnorozwojowa ( 1x w tygodniu/ 60 min) - 20 zł
 • "Mali Plastycy" - warsztaty plastyczno - techniczne ( 1x w tygodniu/ 60 min) - 20 zł
 • "Mali Odkrywcy" - zajęcia doświadczalne  ( 1x w tygodniu/ 60 min) - 20 zł
 • "Mali Podróżnicy" - warsztaty podróżnicze (poznanie najodleglejszych zakątkó świata poprzez różne metody i formy pracy/ 1x w tygodniu/ 60 min) - 20 zł

grupowe zajęcia z logopedą z elementami logorytmiki ( 1x w tygodniu/ 60 min) - 15zł

opieka psychologiczna - 20 zł/ miesiąc

 

Stawka żywieniowa obejmuje: śniadanie, zupę, drugie danie, podwieczore.

Wpłat prosimy dokonywać w formie bezgotówkowej na numer konta:

 

Dane

odbiorcy

Niepubliczne Przedszkole  „Akacjowa Chatka sp z o.o.” ul. Sternicza 97, 01-350 Warszawa

Numer konta

31 1020 1185 0000 4802 0211 5087    Bank PKO BP S.A.

Tytuł

Wpisowe. Imię i nazwisko dziecka. Data urodzenia.

Kwota

300 zł

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013. Przedszkole Bemowo - Akacjowa Chatka 2013 Rights Reserved.