Przedszkole Warszawa
tworzenie stron
Czcionka domyślna A- A+
przedszkole przedszkole Przedszkole

Akacjowa Chatka

Niepubliczne Przedszkole Warszawa

Ramowy rozkład dnia

  GODZINY RODZAJ CZYNNOŚCI
I CZĘŚĆ PORANNA 6:30-8:30

Schodzenie się dzieci. Inicjowanie rozmów z dziećmi na tematy im bliskie. zabawy samodzielne – tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę w poczuciu bezpieczeństwa.

Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo - stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym, zabawy integrujące grupę.

8:30-8:45 Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. 
8:45-9:00

Śniadanie – realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.

Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience oraz ich doskonalenie.

II CZĘŚĆ GŁÓWNA 09:00-11:00

Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o program wychowania przedszkolnego.

Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci. Zajęcia dodatkowe wynikające z planu takie jak m.in.. język angielski, język hiszpański, rytmika, logopedia, zajęcia taneczne. Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową.

10:00-11:00

Dzieci 2,5 - 3 letnie: Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków lub doskonalenie tych czynności).

Zabawy samodzielne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, zabawy organizowane i swobodne, obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych. Gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę dziecka.

11:00-11:35 Dzieci 4 i 5 letnie:  Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań.
11:35-11:45 Przygotowanie do zupki. Czynności higieniczne i samoobsługowe. Pełnienie dyżuru – np.: nauka nakrywania stołu do obiadu. 
11:45-12:00

Zupka – celebrowanie posiłku.

Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie. 

12:00-13:30 Dzieci 2,5 - 3 letnie: Relaks, odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej – wyciszenie.
12:00-13:30

Dzieci 4 i 5 letnie: Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków lub doskonalenie tych czynności).

Zabawy samodzielne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, zabawy organizowane i swobodne, obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych. 

Gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę dziecka. Samodzielna zabawa dzieci – podejmowanie różnorodnych form działania przy niewielkim udziale nauczyciela.

Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczo - stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym,dostosowanie zadań do możliwości dzieci.

Spacer, obserwacje środowisk przyrodniczych. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych.

III CZĘŚĆ POOBIEDNIA 13:30-13:45 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe. Pełnienie dyżuru – np.: nauka nakrywania stołu do obiadu. 
13:45-14:00

Obiad – celebrowanie posiłku.

Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie. 

13:30-15:30 Zajęcia dodatkowe w wybrane dni: drama, język hiszpański. W każdej z grup po 30 min.
14:45-15:30 Zajęcia dodatkowe np.: "Mali Sportowcy"; "Mali Badacze"; "Kodowanie" oraz "Sensoryka dla smyka", reazlizowane w wybrane dni, dla zapisanych dzieci.
14:00-15:40

Samodzielna zabawa dzieci w kącikach zainteresowań – podejmowanie różnorodnych form działania przy niewielkim udziale nauczyciela.

Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczo - stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym, dostosowanie zadań do możliwości dzieci.

15:40-15:45 Przygotowanie do podwieczorku - czynności higieniczne i samoobsługowe.
15:45-16:00 Podwieczorek – kultura spożywania posiłków. 
16:00-18:00

Zabawy samodzielne dzieci. Zabawy organizowane i swobodne.

Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych, pobyt na
świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.