^Na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w „Akacjowej Chatce” mają na celu budowania poczucia wartości każdego dziecka, kształcenie umiejętności komunikacji zarówno z rówieśnikami jak i osobami starszymi, umiejętności współpracy zarówno w grupie jak i samodzielności, wspomaganie w wychowaniu według ogólnie przyjętych norm, wartości oraz zasad, wzmacnianie mocnych stron dziecka, pomoc w rozwijaniu zdolności, wspieranie i pomoc w ogólnym rozwoju dziecka oraz przygotowywanie do dalszej edukacji dziecka.

Każdego dnia czuwamy nad prawidłowym rozwojem dzieci.

Nasza placówka prowadzi następujące zajęcia:

 • opiekuńczo – wychowawcze;
 • dydaktyczne;
 • ogólnorozwojowe zajęcia ruchowe;
 • plastyczne i plastyczno techniczne;
 • zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczej;
 • zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej;
 • zajęcia z wykorzystaniem integracji sensorycznej;
 • zajęcia z zakresu  mowy i myślenia;
 • zajęcia umuzykalniające "Kraina Muzyki".

W codziennej pracy wykorzystujemy wiele aktywizujących metod pracy z dziećmi, m.in.:

 • Metodę Pedagogiki Zabawy
 • Metodę aktywnego słuchania muzyki klasycznej Bati Strauss
 • Elementy Dziecięcej matematyki  E. Gruszczyk - Kolczyńskiej
 • Metodę Ruchu Rozwijającego V. Sherborne a także wiele innych...

Ponadto wykorzystujemy również elementy:

 • muzykoterapii
 • bajkoterapii
 • arteterapii

ZAJĘCIA DODATKOWE (NIEOBOWIĄZKOWE), KTÓRE SĄ REALIZOWANE W NASZYM PRZEDSZKOLU W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM:

Zajęcia dodatkowe przedpołudniowe:

 • język angielski ( 3x w tygodniu)
 • zajęcia taneczne ( 1x w tygodniu)
 • logorytmika (1x w tygodniu)

Zajęcia dodatkowe popołudniowe:

 • poniedziałki : "MALI ODKRYWCY" - zajęcia doświadczalne
 • wtorki: "MALI PRZYRODNICY" - zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczej
 • środy: "MALI PODRÓŻNICY" - poznanie różnych zakątków świata poprzez zróżnicowane metody i formy pracy
 • czwartki: "MALI GIMNASTYCY" - gimnastyka ogólnorozwojowa
 • piątki: "MALI PLASTYCY" - warsztaty techniczno - plastyczne

 

Obecnie realizowane zajęcia specjalistyczne:

 • terapia logopedyczna indywidualna;
 • logorytmika;
 • spotkania z psychologiem

Copyright © 2013. Przedszkole Bemowo - Akacjowa Chatka 2013 Rights Reserved.