^Na górę
  
  
  

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w „Akacjowej Chatce” mają na celu budowanie poczucia wartości każdego dziecka, kształcenie umiejętności komunikacji zarówno z rówieśnikami jak i osobami starszymi, umiejętności współpracy zarówno w grupie jak i samodzielności, wspomaganie w wychowaniu według ogólnie przyjętych norm, wartości oraz zasad, wzmacnianie mocnych stron dziecka, pomoc w rozwijaniu zdolności, wspieranie i pomoc w ogólnym rozwoju dziecka oraz przygotowywanie do dalszej edukacji dziecka.

Każdego dnia czuwamy nad prawidłowym rozwojem dzieci.

Nasza placówka prowadzi następujące zajęcia:

 • OPIEKUŃCZO -WYCHOWAWCZE

Podczas pobytu dzieci w przedszkolu uwzględniamy potrzebę regularnego żywienia dzieci, odpoczynku oraz potrzebę zmienności ruchu i pozycji, stąd konieczność m.in. przeplatania zabaw i zajęć o różnej intensywności ruchu. Codzienny harmonogram dnia ustalony oddzielnie dla każdej grupy wiekowej ma na celu dostosowanie do potrzeb dzieci odpowiednich aktywności oraz utrzymanie jej właściwej proporcji.

 • DYDAKTYCZNE:

To najważniejsze zajęcia w przedszkolu, wspomagające rozwój indywidualny, ruchowy, moralny i społeczny. Zajęcia te mają także na celu przygotować dzieci do nauki szkolnej i nie tylko. Zajęcia prowadzone są w ciągu dnia ,w formie zajęć zorganizowanych z całą grupą, w małych zespołach, czasem w łączonych grupach wiekowo czasem indywidualnie, w formie zabaw dydaktycznych, badawczych oraz wielu innych. Dostosowane są one do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci. Metody pracy z których korzystają nauczyciele, takie jak: metody oparte na działaniu, obserwacji, słowie, zabawowo - naśladowcze, zadaniowe, sytuacyjne oraz twórczego myślenia i działania aktywizują naszych wychowanków i stymulują ich zmysły a różnorodne formy pracy zaspakajają ich aktywność. W planowaniu zajęć korzystamy z - "Trampolina dla najmłodszych" ( ISBN: 978-83-262-2853-7) oraz "Trampolina, HOP do góry!" ( dla trzylatków, czterolatków i pięciolatków ) ( ISBN: ,978-83-262-2637-3) są to programy edukacji przedszkolnej wspomagające rozwój aktywności dzieci.

 • ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO:

Zajęcia te prowadzone są 3 razy w tygodniu po 30 minut, przez doświadczoną lektorkę, która podczas zajęć wykorzystuje wiele różnorodnych metod i form pracy. Nauka języka angielskiego polega przede wszystkim na zabawie. Dzieci słuchają piosenek, śpiewają, tańczą, słuchają różnych historyjek i krótkich opowiadań, wierszyków i rymowanek. Dla każdej grupy wiekowej dostosowane są przekazywane treści oraz materiały dydaktyczne, które urozmaicają zajęcia. Zakres materiału jest dostosowywany do tematycznych zajęć, organizowanych przez wychowawców grup.

 

 • ZAJĘCIA TANECZNE:

Zajęcia realizowane są 1 raz w tygodniu, przez doświadczoną instruktorkę tańca. Zabawowa forma działalności tanecznej sprzyja odprężeniu psychicznemu, zmniejsza napięcie i likwiduje źródła frustracji. Podczas tych zajęć dzieci wyzbywają się kompleksów, zahamowań, są spontaniczne i bardzo często odnajdują swoje miejsce w grupie rówieśniczej.

 • OGÓLNOROZWOJOWE ZAJĘCIA RUCHOWE:

Prowadzone są w formie gier, zabaw i ćwiczeń ruchowych. Mają one charakter naśladowczy, twórczy i odtwórczy. Głównym celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dziecka, przeciwdziałanie niepożądanym zjawiskom rozwojowym oraz likwidowanie tych zjawisk poprzez wzmacnianie grup mięśniowych odpowiedzialnych za prawidłową postawę.

 • PLASTYCZNE I PLASTYCZNO - TECHNICZNE:

Zajęcia te usprawniają motorykę małą oraz tworzą wiele okazji by rozwinąć u dzieci wyobraźnię i pomysłowość. Takie twórcze działania rozwijają nie tylko zmysły estetyczne u dzieci ale także dostarczają przede wszystkim mnóstwa radości z możliwości samego tworzenia. Podczas zajęć dzieci mają możliwość tworzenia za pomocą rozmaitych technik plastycznych począwszy od prac w ciastolinie, masie solnej, piasku kinetycznym, domowej piance poprzez malowanie farbami plakatowymi, temperami, malowaniem rękoma, rysowanie na wiele róznych sposobów (kredkami, kredami, pastelami) oraz wyklejanie, wydzieranie, wycinanie oraz tworzenie różnorodnych prac przestrzennych w grupach i podczas indywidualnych prac. Wszystkie techniki stosowane podczas takich zajęć stymulują u dzieci umiejętności kreatywnego tworzenia, rozwijają zdolności skojarzeniowe, zachęcając tym samym do poszukiwania, nieszablonowych i oryginalnych rozwiązań oraz pobudza do twórczego działania i ekspresji.  

 • ZAJĘCIA Z ZAKRESU EDUKACJI PRZYRODNICZEJ I EKOLOGICZNEJ:

Prowadzimy różnorodne działania, m,in,. aktywny i bezpośredni kontakt z żywymi zwierzętami i eksponatami, pozwala to na zaznajomienie dzieci z elementarną wiedzą dotyczącą przyrody i jej znaczenia w życiu człowieka i zwierząt w ciekawy sposób. Zajęcia te mają na celu kształtować w dzieciach zdolność percepcji wobec zjawisk przyrodniczych, ciekawość świata i praw nimi rządzących, odpowiedzialność wobec wszelkich form życia, poczuciem więzi z przyrodą i ludźmi. Podczas tego rodzaju warsztatów przyrodniczych prowadzonych przez zapraszanych różnorodnych gości, specjalistów, znawców i hobbystów - dzieci oswajają się także ze zwierzątkami, które często wzbudzają wśród dzieci obawy i niepokój. Pomagają zmniejszyć lęki i zachęcają do poszerzania wiedzy i poznawania otoczenia przyrodniczego, w szczególności ukierunkowane na wychowanie ekologiczne. 

 • ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE "KRAINA MUZYKI:

Realizujemy zintegrowany program muzycznego wychowania przedszkolnego, opartego na podstawie programowej i rozbudowanego o obszar edukacji muzycznej. Jest to autorski program Pani mgr Karoliny Szczerbakowskiej - Biniszewskiej, doktorantki Akademi Pedagogiki Specjalnej. Program ten został stworzony z potrzeby podkreślenia znaczenia pedagogiki muzyki w wychowaniu przedszkolnym. Głównymi celami programu jest rozbudzenie wrażliwości  i wyobraźni muzycznej dzieci w wieku przedszkolnym. Podczas tych zajęć stosowane są metody czynne, słowne, oglądowi aktywizujące i oparte przede wszystkim na zabawach stworzonych przez autorkę a także np.: Metoda Carla Orffa, Klanza, Gimnastyka Twórcza Rudolfa Labana, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metoda Aktywnego Słuchania muzyki według Bati Strauss. Zajęcia te są bardzo zróżnicowane o oddziaływują na wszystkie zmysły.

 • TEATRZYKI:

Nasze przedszkole regularnie odwiedzają różnorodni przedstawiciele z Teatrów objazdowych, którzy swoją obecnością oraz scenerią przeistaczają nasze sale dydaktyczne w prawdziwy teatr! Poznawanie różnorodnych form teatralnych( teatr żywego aktora, lalek, cieni, paluszkowy - pacynki i kukiełki, pantomima),poprzez takie spotkania wspomagają kształtowanie nawyków, prawidłowego zachowania się w teatrze, rozwija wyobraźnię dziecięcą oraz inspiruje do wyrażania treści w formie ekspresji ruchowej, rozwija zainteresowania dzieci treściami przekazywanymi w różnych formach przez aktorów.  Ponadto uczy prawidłowego odczytywania mowy symboli i rozumienia przekazywanych treści w sposób werbalny.

 • ZABAWY Z PSYCHOLOGIEM:

Nasza Pani psycholog co tydzień bierze aktywny udział w zabawach dowolnych dzieci, wspiera ich rozwój, przeprowadza obserwacje i wspomaga pracę nauczycieli poprzez podejmowanie i inicjowanie dodatkowych działań wychowawczych. 

 • ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE:

Jest to profilaktyka logopedyczna, podejmowane są działania zapobiegające powstawaniu i utrwalaniu zaburzeń w procesie komunikacji językowej. Prowadzone są zarówno zajęcia grupowe jak i indywidualna terapia logopedyczna. Celem zajęć logopedycznych jest nauka prawidłowego oddychania i właściwego gospodarowania oddechem, wzbogacanie słownictwa, rozwijanie umiejętności stosowania poprawnych form gramatycznych, rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi, rozbudzanie ciekawości aktywnością słowną, rozwijanie percepcji słuchowej oraz rozwijanie koordynacji słuchowo - ruchowej. Zajęcia prowadzone są 1 raz w tygodniu i trwają 30 minut.

ZAJĘCIA REALIZOWANE DODATKOWO, POPOŁUDNIOWO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

poniedziałki : "MALI TANCERZE"

Zajęcia ruchowo taneczne, podczas których dzieci poznają różne rodzaje tańców, różne gatunki muzyczne oraz uczą się współpracować w grupie, rozwijać poczucie rytmu i umiejętnie wyrażać muzykę. Pozwalają one zaspokoić naturalną potrzebę ruchu.

wtorki: "MALI PODRÓŻNICY"

Poznanie różnych zakątków świata poprzez zróżnicowane metody i formy pracy. Podczas tych zajęć, poprzez opowieści, zdjęcia, przedmioty, dzieci "odwiedzają" różne kontynenty, poznają nowe, dotąd nie znane im kraje. Poznają kulturę i historię kraju, uczą się podstawowych zwrotów grzecznościowych lub charakterystycznych dla danego kraju. Jest to niezapomniana podróż do najodleglejszych zakątków świata.

środy: "MALI SPORTOWCY"

Gimnastyka ogólnorozwojowa. Celem tych zajęć jest zachęcenie dzieci do aktywności fizycznej, podczas tych zajęć dzieci nie tylko świetnie się bawią wykonując różne ćwiczenia i skoczne zadania ale przede wszystkich wzmacnia organizm dziecka i wspomaga prawidłowy rozwój oraz postawę.

czwartki: "MALI NAUKOWCY"

Zajęcia naukowe, doświadczalne prowadzone w formie warsztatowej przez naszą nauczycielkę. Podczas tych zajęć prowadzone są różne zabawne eksperymenty i dokładnie omawiane treści. Po tych zajęciach uczestnicy będą znali na takie pytania jak np.: jak powstaje tęczą? czy chmur można dotchnąć? dlaczego "włosy stają dęba"?, dlaczego statki unoszą się na wodzie?, dlaczego cień nas śledzi? ... i znajdą odpowiedzi także na wiele wiele innych nurtujących pytań.

Copyright © 2013. Przedszkole Bemowo - Akacjowa Chatka 2013 Rights Reserved.