^Na górę
  
  
  

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA WSZYSTKICH GRUP (OGÓLNY)

6:45 – 8:40

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe. Praca indywidualna z dziećmi.

8:45 – 9:00

Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku

Śniadanie, czynnościhigieniczno - porządkowe

   

9:00 – 10:40

Zajęcia dydaktyczne, działalność umysłowa organizowana przez nauczyciela. Zajęcia z języka angielskiego, zajęcia taneczne, zajęcia grupowe z logopedą ( 

10:40 – 11:40

Przygotowanie do wyjścia na świeże powietrze. Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, zabawa swobodna lub spacer.
(w przypadku niesprzyjającej aury - gry i zabawy ruchowe w sali zabaw)

11:45 - 12:00

Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku

Zupa

12:00 – 13:30

W GRUPACH 4 i 5 latków  - zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań. Praca wyrównawcza, indywidualna.

12:00 – 13:30

W GRUPACH 2,5 i 3 latków - Leżakowanie, wyciszenie, muzyka relaksująca, elementy bajkoterapii, elementy muzykoterapii

13:30 – 13:45

Budzenie dzieci, czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku

Obiad

13:45 – 14:00

Czynności higieniczno – samoobsługowe

14:00 – 15:30

Zabawy relaksujące, bajkoterapia, zajęcia indywidualne.Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań ( w zależności od grupy wiekowej)

15:30 – 15:45

Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku

Podwieczorek

14:45 – 15:45

Zajęcia dodatkowe dla zapisanych dzieci. Zbieranie się dzieci. Przygotowanie do zajęć. Zajęcia prowadzone: "Mali Naukowcy"; "Mali Tancerze"; "Mali Podróżnicy";"Mali Sportowcy";  (każde zajęcia 1x w tygodniu.)

15:45 – 18:00

Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna,
praca indywidualna, wyrównawcza, kontakty okolicznościowe, swobodna zabawa dzieci, zabawy i gry stoliczkowe, zabawy ruchowe.
(w przypadku sprzyjającej aury – zabawa na powietrzu)

*Czynności higieniczno – samoobsługowe – dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci

Szczegółowy rozkład dnia dla każdej z grup - mieści się na tablicach przed salamiCopyright © 2013. Przedszkole Bemowo - Akacjowa Chatka 2013 Rights Reserved.