Przedszkole Warszawa
tworzenie stron
Czcionka domyślna A- A+
przedszkole przedszkole Przedszkole

Akacjowa Chatka

Niepubliczne Przedszkole Warszawa

CENNIK na rok szkolny 2022/2023:
 

WPISOWE (jednorazowa, bezzwrotna wpłata gwarantująca miejsce dziecka w przedszkolu do czasu trwania umowy):

500 zł opłata standardowa
250 zł opłata dla rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola w tym samym czasie
PAKIET I - 1000 zł PAKIET II- 1200 zł
Pobyt dziecka w godz.: 6:30-12:00

Całodzienny pobyt dziecka w placówce w godz.: 6:30-18:00

Cena czesnego obejmuje:

 • udział we wszystkich zajęciach dydaktycznych zgodnych z podstawą programową wychowania przedszkolnego (w tym zajęcia rozwijające zdolności matematyczne, plastyczne, doświadczenia, eksperymenty itp, zajęcia z zakresu gimnastyki ogólnorozwojowej);
 •  warunki do wspierania osobowości dziecka poprzez organizowanie zajęć zabaw wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego;
 •  zajęcia z języka angielskiego 2x w tygodniu, prowadzone przez Profi Lingua – DisneyEnglish;
 • zajęcia z języka hiszpańskiego 2x w tygodniu, prowadzone przez doświadczoną lektorkę ze szkoły językowej LinguaNova;
 •  zajęcia taneczno rozwojowe 1x w tygodniu, (Roar Dance);
 •  zajęcia grupowe – logopedyczne, profilaktyczne 1x w tygodniu;
 •  bezpłatne przesiewowe badania logopedyczne ( raz w roku);
 • rytmika 1x w tygodniu;
 • zajęcia dramowe 1x w tygodniu. Prowadzone przez aktora (To metoda skutecznego wspomagania rozwoju dzieci. Drama ma niezwykłą moc, rozbudza ciekawość poznawczą dzieci, ich zaangażowanie w nowe działania, wyobraźnię, kreatywność. Pomaga zrozumieć emocje, rozwijać osobowość i umiejętności społeczne);
 • codzienna pomoc psychologiczno - pedagogiczną;
 •  zajęcia z rozszerzonej edukacji muzycznej realizowane na podstawie autorskiego programu „Kraina Muzyki”;
 •  zakup wszelkich niezbędnych materiałów i pomocy do zajęć (artykuły piśmiennicze oraz wyprawkę plastyczną, pomoce edukacyjne - oprócz podręczników);
 •  wydarzenia oraz prezenty z okazji m.in. „Dnia dziecka” i „Mikołaja”;
 • bale karnawałowe;
 • teatrzyki, koncerty, warsztaty przyrodnicze i edukacyjne;
 • spotkania z ciekawymi ludźmi;
 •  Zabawy z bum bum rurkami;
 • warsztaty psychologiczne oraz logopedyczne dla rodziców;
 •  konkursy z nagrodami;
 •  uroczystości przedszkolne i rodzinne;
 • udział w wielu projektach edukacyjnych;
 • w pracy z dziećmi wykorzystujemy elementy metod m.in.:
 1.  Metodę Ruchu Rozwijającego - Weroniki Sherborne
 2.  Metodę Dobrego Startu- Marty Bogdanowicz 
 3. Metodę Carla Orfaa, Rudolfa Labana, Batii Strauss,
 4. Edukację Matematyczną wg Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej
 •  Sala zabaw „Akacjowe Kolorado” – gdy na dworze zimno, mokro i wietrznie korzystamy z naszej sali zabaw w której znajdują się zjeżdżalnie, basen z piłkami i ścianka do wspinaczki.

 

W ramach czesnego prowadzone są bezpłatne konsultacje psychologiczne, logopedyczne,
pedagogiczne oraz z zakresu umiejętności społecznych.

! Dodatkowo oferujemy prowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych. (Cennik nie
obejmuje dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym) !

Zajęcia specjalistyczne:

 •  Terapia logopedyczna, indywidualna – 55 zł/ 30 minut
 •  Terapia psychologiczna – 55 zł/ 30 min
 •  Terapia pedagogiczna – 55 zł/ 30 min
 •  Terapia Ręki – 55 zł/ 30 min
 •  TUS (Trening Umiejętności Społecznych) – 60 zł/ 45 min ( zajęcia grupowe- do 4 osób)

 

 

WYŻYWIENIE:

Opłata dzienna za wyżywienie :

 • dla PAKIETU I (6:30-12:00)– 7 zł
 • dla PAKIETU II (całodzienny) – 16 zł

(3 zł – śniadanie; 4 zł – zupka; 6 zł – drugie danie; 3 zł – podwieczorek)