Przedszkole Warszawa
tworzenie stron
Czcionka domyślna A- A+
przedszkole przedszkole Przedszkole

Akacjowa Chatka

Niepubliczne Przedszkole Warszawa

CENNIK na rok szkolny 2023/2024:
 

WPISOWE (jednorazowa, bezzwrotna wpłata gwarantująca miejsce dziecka w przedszkolu do czasu trwania umowy):

500 zł opłata standardowa
250 zł opłata dla rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola w tym samym czasie
PAKIET I - 1050 zł + opłata za wyżywienie PAKIET II- 1250 zł + opłata za wyżywienie
Pobyt dziecka w godz.: 7:00-12:00

Całodzienny pobyt dziecka w placówce w godz.: 7:00-18:00

Cena czesnego obejmuje:

 • udział we wszystkich zajęciach dydaktycznych zgodnych z podstawą programową (zajęcia rozwijające zdolności matematyczne, plastyczne, zajęcia z zakresu gimnastyki ogólnorozwojowej);
 •  warunki do wspierania osobowości dziecka poprzez organizowanie zajęć zabaw wykraczających poza podstawę programową;
 •  zajęcia z języka angielskiego 2x w tygodniu;
 • zajęcia z języka hiszpańskiego 2x w tygodniu;
 •  zajęcia taneczno rozwojowe Roar Dance 1x w tygodniu;
 •  zajęcia z wykorzystaniem dywanu interaktywnego 1x w tygodniu (rozwijają motorykę dużą, koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość i szybkość reakcji).
 • rytmika 1x w tygodniu;
 • zajęcia dramowe, prowadzone przez aktora 1x w tygodniu (drama ma niezwykłą moc- rozbudza ciekawość poznawczą dzieci, ich zaangażowanie w nowe działania, wyobraźnię i kreatywność, pomaga także zrozumieć emocje, rozwijać osobowość oraz umiejętności społeczne);
 • codzienna pomoc psychologiczno - pedagogiczną;
 • zajęcia logopedyczne 1x w tygodniu (profilaktyczne grupowe);
 •  przesiewowe badania logopedyczne 1x w roku;
 • warsztaty psychologiczne oraz logopedyczne dla rodziców;
 •  zajęcia z rozszerzonej edukacji muzycznej realizowane na podstawie autorskiego programu „Kraina Muzyki”;
 •  zakup wszelkich niezbędnych materiałów i pomocy do zajęć (oprócz podręczników);
 •  uroczystości przedszkolne i rodzinne;
 • udział w wielu projektach edukacyjnych;

W ramach czesnego prowadzone są bezpłatne konsultacje psychologiczne, logopedyczne,
pedagogiczne oraz z zakresu umiejętności społecznych.

! Dodatkowo oferujemy prowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych. (Cennik nie
obejmuje dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym) !

Zajęcia specjalistyczne:

 •  Terapia logopedyczna, indywidualna – 70 zł/ 30 minut
 •  Terapia psychologiczna – 70 zł/ 30 min
 •  Terapia pedagogiczna – 70 zł/ 30 min
 •  Terapia Ręki – 70 zł/ 30 min
 •  TUS (Trening Umiejętności Społecznych) – 70 zł/ 45 min ( zajęcia grupowe- do 4 osób)

 

 

WYŻYWIENIE:

Opłata dzienna za wyżywienie :

 • dla PAKIETU I (7:00-12:00)– 9 zł
 • dla PAKIETU II (całodzienny) – 20 zł

( 5zł – śniadanie; 4 zł – zupka; 7 zł – drugie danie; 4 zł – podwieczorek)