Przedszkole Warszawa
tworzenie stron
Czcionka domyślna A- A+
przedszkole przedszkole Przedszkole

Akacjowa Chatka

Niepubliczne Przedszkole Warszawa

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022 DLA DZIECI W WIEKU OD 2 ROKU ŻYCIA!
 
Posiadamy kilka wolnych miejsc dla dzieci urodzonych w 2018 i 2019 roku.
 
W przypadku dzieci z innych roczników prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 500-521-160.
 
OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O WYPEŁNIENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022 - dostępny pod linkiem: https://app.inso.pl/child-recruitment/e82fe6d3-7d1b-11eb-b283-021a344a4c14/application
 
Po otrzymaniu wniosku Dyrektor placówki skontaktuje się z Państwem w celu udzielenia informacji o wolnym miejscu.
 
DZIECKO MA ZAGWARANTOWANE MIEJSCE W PLACÓWCE PO ZŁOŻENIU WNIOSKU I OTRZYMANIU WPŁATY- DO 3 DNI ROBOCZYCH PO ZAREZERWOWANIU MIEJSCA.

 

CENNIK PRZEDSZKOLE:

WPISOWE (jednorazowa, bezzwrotna wpłata gwarantująca miejsce dziecka w przedszkolu do czasu trwania umowy):

500 zł opłata standardowa
250 zł opłata dla rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola w tym samym czasie
PAKIET I – 650 ZŁ* PAKIET II- 850 ZŁ**
Pobyt dziecka w godz.: 6:30-12:00 Całodzienny pobyt dziecka w placówce w godz.: 6:30-18:00

Cena czesnego obejmuje:

✓ zajęcia z języka angielskiego 3x w tygodniu, prowadzone przez doświadczoną Lektorkę;
✓ zajęcia taneczne 1x w tygodniu;
✓ zajęcia grupowe - logopedyczne 1x w tygodniu;
✓ profilaktyka logopedyczna;
✓ przesiewowe badania logopedyczne ( 1x  w roku);
✓ rytmika 1 x w tygodniu;
✓ pomoc psychologiczno – pedagogiczną;
✓ zajęcia z rozszerzonej edukacji muzycznej;
✓ zajęcia z elementami integracji sensorycznej;
✓ zakup wszelkich niezbędnych materiałów i pomocy do zajęć (oprócz podręczników);
✓ Bale karnawałowe;
✓ Teatrzyki, koncerty, warsztaty przyrodnicze i edukacyjne;
✓ Spotkania z ciekawymi ludźmi;
✓ Warsztaty psychologiczne oraz logopedyczne dla rodziców;
✓ Konkursy;
✓ Uroczystości przedszkolne i rodzinne;
✓ udział we wszystkich zajęciach dydaktycznych zgodnych z podstawą programową wychowania przedszkolnego;
✓ warunki do wspierania osobowości dziecka poprzez organizowanie zajęć i zabaw wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Cena czesnego obejmuje:
Wszystko to, co zawiera PAKIET I oraz:

✓ Zajęcia z języka hiszpańskiego 2x w tygodniu, prowadzone przez doświadczonego Lektora;
✓ Zajęcia dramowe 1x w tygodniu.
 To metoda skutecznego wspomagania rozwoju dzieci. Drama ma niezwykłą moc, rozbudza ciekawość poznawczą dzieci, ich zaangażowanie w nowe działania, wyobraźnię, kreatywność. Pomaga zrozumieć emocje, rozwijać osobowość i umiejętności społeczne.

*W przypadku rodzeństwa, opłata stała za drugie dziecko obejmuje rabat – 15% od wysokości czesnego.

**W przypadku rodzeństwa, opłata stała za drugie dziecko obejmuje rabat – 20% od wysokości czesnego.

 

CENNIK DLA DZIECI W WIEKU ŻŁOBKOWYM:

WPISOWE (jednorazowa, bezzwrotna wpłata gwarantująca miejsce dziecka w przedszkolu do czasu trwania umowy):

500 zł opłata standardowa
250 zł opłata dla rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola w tym samym czasie
PAKIET I – 1000 ZŁ* PAKIET II- 1200 ZŁ**
Pobyt dziecka w godz.: 6:30-12:00 Całodzienny pobyt dziecka w placówce w godz.: 6:30-18:00

*W przypadku rodzeństwa, opłata stała za drugie dziecko obejmuje rabat – 10% od wysokości czesnego.

**W przypadku rodzeństwa, opłata stała za drugie dziecko obejmuje rabat – 15% od wysokości czesnego.

 

 

WYŻYWIENIE:

Opłata dzienna za wyżywienie :

  • dla PAKIETU I – 7 zł
  • dla PAKIETU II – 16 zł

(3 zł – śniadanie; 4 zł – zupka; 6 zł – drugie danie; 3 zł – podwieczorek)

 

Istnieje możliwość zapisania dziecka na zajęcia dodatkowe, dodatkowo płatne – szczegółowe informacje o wysokości opłat i rodzajach zajęć udzielane są na zebraniu organizacyjnym.